Disclaimer

De diensten van chat2.be zijn gratis. Gebruikers kunnen op geen enkele wijze garanties aan de dienstverlening ontlenen.

Moderators en admins houden toezicht in de chatkanalen, deze zijn regelmatig aanwezig, maar niet altijd en dit kan niet gegarandeerd worden.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor voldoende toezicht wanneer hun minderjarige kinderen chat2.be chat gebruiken.

Chat2.be is een chat voor iedereen, ongeacht geloof, ras, leeftijd, geslacht en voorkeur.
Maar chat2.be is niet verantwoordelijk voor discriminerende, kwetsende of incorrecte uitspraken, teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten en links naar andere sites en/of contents van chatters, moderators of admins.

Chat2.be is niet verantwoordelijk voor de content die chatters in hun profiel of in de chat publiceren.
Hieronder vallen teksten, afbeeldingen, geluiden, filmpjes of links naar andere sites en/of contents.

Chat2.Be is niet verantwoordelijk voor korte- of langdurige onderbrekingen in de chat dienstverlening.

Chatters zijn zelf verantwoordelijk voor de content van de profielen.
Chat2.be controleert niet of profielen kloppen en naar waarheid zijn ingevuld.

Chat2.be is niet verantwoordelijk voor elke vorm van schade die kan optreden door ongewenste publicaties, verspreiding, (ID)fraude en misbruik van teksten, (privé)gegevens, afbeeldingen, foto’s, muziek- of geluidsfragmenten en links naar andere contents en/of sites die door chatters zijn gepubliceerd in de chatroom of in profielen van chatters. Dit geldt OOK voor alle informatie in privé-gesprekken.

Chat2.be kan door Belgische politie of justitie verplicht worden gegevens te overhandigen van chatters.
Chat2.be is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade of gevolgschade indien het overhandigen van deze gegevens leidt tot vervolging of strafrechtelijke procedures.
Hou je dus ten alle tijden aan de Belgische wetgeving!

Chat2.be doet haar best zorgvuldig om te gaan met alle gegevens van chatters.
Chat2.be is echter niet verantwoordelijk voor elke vorm van schade of vervolgschade door onbedoelde verspreiding van gegevens, opgeslagen op de servers van chat2.be, door hacks/misbruik van servers en/of IT-infrastructuur of incorrecte (technische) configuraties hiervan.